fbpx

Lưu trữ thẻ: kích thước đệm đôi

Kích thước đệm chuẩn hiện nay tại Việt Nam

Nệm Sông Hồng dòng gập 3 tấm vỏ gấm

Kích thước đệm chuẩn thường theo giường đóng sẵn. Có nhiều kích thước khác nhau từ kích thước đệm đơn đến kích thước đệm đôi. Và trong mỗi loại lại có nhiều chuẩn khác nhau. Bài viết sẽ phân tích cụ thể từng kích thước đển Quý vị hiểu dõ trước khi mua nệm. Nếu […]